Korzystając ze Sklepu Internetowego Prestige-shop.pl lub rejestrując się jako odbiorca naszego Newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Poniższy dokument zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Polityka prywatności odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu internetowego, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Danuta oraz Piotr Michalak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CDB MM s.c. Danuta i Piotr Michalak z siedzibą przy ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, NIP: 782-22-44-619; REGON 634364352 („Administrator”).

Administrator przetwarza dane osobowe, które obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), adres dostawy, numer telefonu, e-mail, płeć (zaznaczenie formy zwracania się Pan/Pani), datę urodzenia, Pesel (w przypadku żądania wystawienia faktury), NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę). Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza usługi Zapytaj o produkt. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu, w szczególności: zarejestrowania się, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego towaru, korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich oraz obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które są do nas kierowane.

Twoje dane osobowe są przetwarzane za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem sklepu wysyłając e-maila na adres: sklep@prestige-shop.pl. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Sklep internetowy jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez firmę Ceneo.pl z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792430393, polegającej na przesyłaniu przez firmę Ceneo.pl do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

Każdy użytkownik ma możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Poprzez newslettera oraz wiadomości SMS informujemy o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). W każdym momencie można zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@prestige-shop.pl.

Na życzenie Użytkownika Administrator przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych produktów. Warunkiem przesłania przez nas takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Sprzedawca informuje, że wszystkie teksty, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i filmy podlegają ochronie praw autorskich. Ponadto zabrania się kopiowania, modyfikowania i udostępniana osobom trzecim zdjęć oraz opisów zawartych na stronie bez wiedzy i zgody administratora strony.

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018